க‌ங்கிராட்ஸ் ரஹ்மான், பூக்குட்டி and Gulzar. இந்த‌ ப‌ட‌த்துக்க‌ப்புற‌ம் இந்திய‌ர்க‌ளை slumdogs என்று அமெரிக்க‌ர்க‌ள் கிண்ட‌ல‌டிக்கிறார்களாமே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s