க‌ங்கிராட்ஸ் ரஹ்மான், பூக்குட்டி and Gulzar. இந்த‌ ப‌ட‌த்துக்க‌ப்புற‌ம் இந்திய‌ர்க‌ளை slumdogs என்று அமெரிக்க‌ர்க‌ள் கிண்ட‌ல‌டிக்கிறார்களாமே!