கலக்கறே சந்துரு

புது சட்டை…
புது பேண்ட்டூ…….
புது வாட்ச்சூ……
புது மொபைலூ…..
புது ஷீ….
இரவல் வாங்கினா
திருப்பி கொடுத்துடனும்டா
சந்துரு…..

– ‘அன்புடன்’ இணைய குழுமத்தில் படித்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s